Over oom Koos en onze holistische visie op bouwen

Vroeger! Toen was niet alleen alles beter (zoals het gezegde ons wil laten geloven), toen had je in veel families ook nog een oom Koos, Henk of Gert. Een oom die – hoe handig! – in de bouw werkte als timmerman, metselaar of meewerkend voorman. Neefjes en nichtjes die na veel sparen een eigen huis kochten, maakten dankbaar gebruik van zijn kennis. Voor de koop werd beklonken, inspecteerde deze vakman de bouwkundige staat en vertelde al lopend door het huis wat er zoal aan onderhoud te verwachten viel. Fijn, want dat gaf een idee van toekomstige kosten voor onderhoud en voorkwam een spreekwoordelijke kat in de zak.

Tegenwoordig zijn er veel families waar geen enkele vader, moeder, oom of tante in de bouw werkt. Daarmee is veel direct beschikbare bouwkundige kennis verdwenen. Ik hoor u denken: da’s goed voor jullie van De Keurder, want nu kunnen jullie de rol van oom Koos overnemen. Klopt en dat doen we graag. Sterker nog, we nemen ook steeds meer die adviserende functie van het familielid over. Tijdens een bouwkundige keuring krijgen we steeds vaker vragen van woningkopers. Welke vragen?

Op hoofdlijnen gaan die over drie zaken: verbouw en onderhoud, verduurzaming en geld. Om met de eerste te beginnen: veel woningen zijn in makelaarsjargon ‘instapklaar’. Tegelijk willen huizenkopers hun woning graag een eigen twist geven, door bijvoorbeeld uit te bouwen of de indeling te veranderen. Als bouwkundige keurders delen we dan onze kennis over mogelijkheden en onmogelijkheden. Hetzelfde geldt voor punt twee, de verduurzaming van de woning. Vragen over gasloos wonen, warmtepompen en zonnepanelen – om maar drie voorbeelden te noemen – zijn aan de orde van de dag. Als bouwkundig keurder geven we er graag een onderbouwd antwoord op en dat geldt ook voor vragen over geld. Vanuit onze ervaring kunnen we een reële inschatting geven van kosten die gemoeid zijn met aanpassingen aan een woning. Dat laatste is belangrijk, een woning kost serieus veel geldt, zeker in de huidige woningmarkt.

Bij al die specifieke vragen is het goed te weten dat de keurders van De Keurder een holistische visie op (ge)bouwen hebben. Dat klinkt een tikje zweverig? Nou, dat is het niet, integendeel. Een holistische benadering betekent dat je naar het geheel kijkt en niet naar de som der delen. We kijken bij specifieke vragen (is het mogelijk om een erker aan te bouwen, heeft tripleglas zin?) niet alleen naar de bouwkundige mogelijkheden. We praten graag door over de oorsprong van de vragen (we willen meer ruimte, we willen isoleren). We bekijken of de woning andere opties biedt om deze wens te vervullen. Immers, waarom zou je tripleglas plaatsen als de zolder een warmtelek van jewelste is? 

Eigenlijk geven we precies hetzelfde advies zoals oom Koos vanuit zijn nuchtere kijk en brede kennis zou doen. 

Terug naar overzicht