Na iedere keuring planten we een boom

De Keurder werkt al jaren CO2-neutraal, maar we gaan nog een stap verder in duurzaamheid. Na iedere bouwkundige keuring wordt er een boom geplant via de stichting Beekenbos. Zo zorgt De Keurder jaarlijks extra CO2-compensatie én ruimte voor biodiversiteit. Opdrachtgevers krijgen een certificaat dat na hun keuring een boom is geplant.

Tot nu aangeplant: 1451 bomen | donderdag 28 september 2023

Bomen zijn van levensbelang voor de aarde en haar bewoners, ze zetten broeikasgas CO2 om in zuurstof. De kap van bomen overstijgt al jaren de aanplant van nieuwe. Ieder jaar neemt het aantal bomen op de planeet af met 10 miljard exemplaren. Dit proces is om te keren als ieder mens jaarlijks twee nieuwe bomen plant. 

De bomen die De Keurder laat aanplanten zijn weliswaar een druppel op de gloeiende plaat, maar samen met andere initiatieven wereldwijd is er wel een beweging op gang gekomen.