Na iedere keuring planten we een boom

De Keurder is een nieuw initiatief gestart. We werken al geruime tijd CO2-neutraal, maar gaan nu nog een stap verder in duurzaamheid. Na iedere bouwkundige keuring wordt er een boom geplant via de stichting TreesPlease van weerman Reinier van den Berg. Zo zorgt De Keurder jaarlijks voor een hectare nieuw bos. Onze opdrachtgevers krijgen een certificaat dat dankzij hun keuring een boom is geplant.

Tot nu aangeplant: 1249 bomen | vrijdag 24 februari 2023

Bomen zijn van levensbelang voor de aarde en haar bewoners, ze zetten broeikasgas CO2 om in zuurstof. De kap van bomen overstijgt al jaren de aanplant van nieuwe. Ieder jaar neemt het aantal bomen op de planeet af met 10 miljard exemplaren. Dit proces is om te keren als ieder mens jaarlijks twee nieuwe bomen plant. 

De bomen die De Keurder laat aanplanten zijn weliswaar een druppel op de gloeiende plaat, maar samen met andere initiatieven wereldwijd is er wel een beweging op gang gekomen. De bomen die TreesPlease plant gaan bovendien bodemerosie tegen en leveren soms ook voedsel op voor mens en dier. Inmiddels zijn er in Kenia tienduizenden bomen geplant namens TreesPlease.

Foto: bouwkundig keurders van De Keurder planten een boom samen met meteoroloog Reinier van den Berg, voorzitter stichting TreesPlease.