Bouwkundig rapport met Nationale Hypotheek Garantie

Bij aanschaf van een bestaande woning kan je hypotheekverstrekker vragen om een bouwkundig rapport Nationale Hypotheek Garantie (NHG, tot maximaal 265.000 euro). Dit is het geval als uit het taxatierapport blijkt dat:

  • De kosten van direct noodzakelijk herstel van achterstallig onderhoud naar schatting meer bedragen dan 10% van de onderhandse verkoopwaarde (vrij van huur en gebruik);
  • Nader bouwkundig onderzoek aanbeveling verdient;
  • Er sprake is van een appartement met een bouwjaar van 1940 of eerder, tenzij uit het taxatierapport blijkt dat na 1940 een totale renovatie is uitgevoerd.

Het bouwkundig NHG-rapport geeft een goed beeld van de bouwkundige staat van de woning die je wilt aanschaffen. Er staat met name informatie in over daken, vloeren, gevels en kozijnen. Badkamer, technische installatie en algemene afwerking komen niet of nauwelijks aan de orde. Daarom adviseert De Keurder om te kiezen voor een uitgebreide bouwtechnische keuring in combinatie met een NHG-rapport.

Het bouwkundig NHG- rapport mag niet ouder zijn dan 1 jaar (na offertedatum hypotheek).

Bouwkundig rapport met NHG nodig? Bel of app: 085 222 0968 of vul het contactformulier in.