Bouwexploit/nulmeting: situatie voor een verandering

Zijn je buren van plan te verbouwen? Of ben je bang voor schade aan je woning of pand door bouwwerkzaamheden of zwaar verkeer? Met een bouwexploit/nulmeting vooraf laat je de feiten onafhankelijk vastleggen. Ontstaat er schade, dan is deze mogelijk te verhalen. De Keurder brengt de huidige situatie voor je in kaart.

Meer informatie? Bel of app: 085 222 0968.