Oeps, een verborgen gebrek

Deze week pakten we tijdens een bouwkundige keuring een raamboompje vast om het raam te openen. En nee, het ging echt niet met een grote krachtsinspanning, maar opeens hielden we het boompje in onze hand. Met een deel van het kozijn er nog aan vast…

Dit is één van de redenen om als huizenkoper altijd een bouwkundige keuring te laten uitvoeren: het ontdekken van zichtbare en onzichtbare gebreken. Nee, we zien als Keurder niet alles, maar met een keuring is de kans op ontdekken wel veel groter.

Het raamboompje bracht bij ons het begrip ‘verborgen gebreken’ weer naar voren. Wat zijn dat precies en hoe zijn de regels? We leggen het in dit blog kort uit. Ja, er is meer over te zeggen, maar dit zijn de algemene principes:

Mededelingsplicht

Verkopers van een woning zijn verplicht om alle bekende gebreken aan de koper(s) te melden. Niet alleen de fysieke gebreken aan hun woning, ook eventuele juridische problemen. Bij deze laatste kun je denken aan erfdienstbaarheden of onopgeloste geschillen met buren.

Onderzoeksplicht

Kopers hebben over het algemeen de plicht om de staat van de woning te onderzoeken voor ze een koopovereenkomst aangaan. Dit betekent dat ze een redelijke inspanning moeten leveren om eventuele gebreken op te sporen. Met een bouwkundige keuring geef je daar invulling aan.

Non-conformiteit

Als de woning niet voldoet aan de verwachtingen die redelijkerwijs gesteld kunnen worden, kan dit worden beschouwd als (sorry, moeilijk woord) ‘non-conformiteit’. Dit begrip kan betrekking hebben op zowel zichtbare als verborgen gebreken.

Verborgen gebreken

Gebreken die niet zichtbaar zijn tijdens een normaal onderzoek en die niet bekend waren bij de verkoper, zijn te beschouwen als verborgen gebreken. In veel rechtsgebieden mogen kopers een beroep doen op garanties tegen verborgen gebreken, zelfs als deze niet uitdrukkelijk zijn vermeld in de koopovereenkomst.

Aansprakelijkheid

Als verborgen gebreken worden ontdekt nadat de verkoop is voltooid, kan de verkoper aansprakelijk worden gesteld voor het herstellen van de gebreken of het vergoeden van de herstelkosten. De mate van aansprakelijkheid varieert afhankelijk van specifieke omstandigheden en de wetgeving.

Het is altijd verstandig om bij het kopen van een woning een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. Dat is goed voor de koper maar ook een verkoper kan er baat bij hebben. Voor onenigheid tussen beide partijen geldt immers: beter voorkomen dan genezen.

Terug naar overzicht