Nee, we gaan geen bomen keuren

“Eigenlijk moet er in elke tuin tenminste één boom staan, liefst nog een paar meer”, vertelde een tuinontwerper onlangs. “Dat geeft een tuin, ook als deze wat kleiner is, ruimte en diepte.” Interessante gedachte, maar bomen en tuinen, daar hebben wij van De Keurder weinig mee te maken. We beperken ons tot de woning en kijken bij iedere keuring kritisch naar de bouwkundige staat. Daarvoor worden we immers ingeschakeld door opdrachtgevers: keuren en gedetailleerd verslag uitbrengen in een rapport.

Het aardige is dat wij van De Keurder sinds kort wel iets meer met bomen hebben dan voorheen. Als bouwkundig keurders hadden we al hart voor duurzaamheid, ons bedrijf is mede dankzij het gebruik van elektrische voertuigen CO2-neutraal. Omdat de toekomst van onze planeet ons net als iedereen veel zorgen baart, gaan we nu nog een stapje verder. We hebben een eigen bomenplantplan! Na iedere bouwkundige keuring laten we door de stichting TreesPlease van weerman Reinier van den Berg een boom planten, ergens ter wereld. We hebben al berekend dat De Keurder zodoende ieder jaar een hectare nieuw bos voor zijn rekening neemt.

Broeikasgas

Waarom onze belangstelling voor bomen? Omdat bomen echt een wonder zijn in de schepping. Ze zijn in feite een wereldwijd filtersysteem dat de vervuilende stoffen van bijvoorbeeld landbouw, industrie en vervoer terugdringt. Dit gaat verder dan alleen het omzetten van broeikasgas CO2 in zuurstof. Bomen houden ook fijnstof vast om het via regenwater naar de grond te laten vloeien.

Nog een mooi kenmerk van bomen: ze zijn een krachtig middel tegen erosie en voorkomen door hun bladerdek dat de bodem onnodig uitdroogt. En dan hebben we het nog niet over de prachtige uitstraling, de leefplek voor vogels en andere dieren en het voedsel dat bomen voortbrengen voor mens en dier. Bomen zorgen ook nog eens voor dé hernieuwbare bouwgrondstof hout. In de bouwwereld neemt de belangstelling voor hout uit duurzaam beheerde bossen flink toe.

Gloeiende plaat

Enfin, de bomen die De Keurder laat aanplanten zijn een druppeltje op een gloeiendhete plaat. We gaan er de opwarming van de aarde niet mee tegenhouden. Dat we deze actie tóch inzetten heeft vooral te maken met de wereldwijde beweging die gaande is. Op alle continenten zijn grote en kleine initiatieven om de CO-uitstoot en de opwarming van de aarde te verminderen. Onze bijdrage daarin is trouwens tweeledig: we planten bomen aan én zetten een boom op met onze opdrachtgevers over verduurzaming van woningen. Tijdens het keuren woningen geven we graag advies over de mogelijkheden van bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen of zelfs de transformatie van een huis tot passief huis!

Terug naar overzicht